Kontrolní vodoměry

Kontrolní patní vodoměr je měřící zařízení, které se instaluje za patní (fakturační) vodoměr na vstupu do domu. Velmi často se setkáváme s případy, kdy vodoměr vodárny neměří v dovolené toleranci. To je způsobeno tím, že patní vodoměry jsou nejčastěji konstrukce vícevtoké mokroběžné. Je to prakticky stejná konstrukce, jako vodoměry CPR-RP od B-METERS, které máme v nabídce. Rozdíl je však ten, že u bytového vodoměru jde voda na lopatkové kolo pouze jedním kanálem, proto se označují jako jednovtoké. U těchto vodoměrů větších dimenzí, je kanálů více, proto vícevtoké.

Problém nastává tehdy, zacpe-li se mechanickými nečistotami jeden z kanálů. Podle zákonů hydrodynamiky, aby byl dodržen průtok vodoměrem, musí vzrůst rychlost proudění v ostatních kanálech. Díky tomu se lopatkové kolo roztočí rychleji a to způsobuje onu nepřesnost.

Naše společnost drží zastoupení Litevského výrobce vodoměrů Axioma, který vyrábí již od roku 1992 ultrazvuková měřidla. Ta mají daleko lepší metrologické vlastnosti než mechanická. Díky absenci pohyblivých částí jim nevadí drobné nečistoty. Úspěšně tyto vodoměry používáme právě za účelem kontroly. Výhoda kontrolních patních vodoměrů je, že se na ně nevztahuje žádná legislativa. Je čistě ve vlastnictví uživatele a nepodléhá nutnosti přeověření. Vodoměr je vybaven baterií na 16 let, tudíž může kontrolovat funkci vodárenského až 16 let. Poté stačí vyměnit baterie a může fungovat dále.

V případném řízení týkající se rozdílu mezi patním a kontrolním vodoměrem, má zákazník nárok na odškodnění za 3 měsíce zpětně. Je tak vhodné dělat odečty a porovnání těchto vodoměrů kvartálně. Ohledně přezkoušení naše společnost osazuje při montáži prostor T-kusem, pro připojení etalonu přímo u zákazníka v domě. ČMI tedy sdělí ‚verdikt‘ okamžitě, bez rizika, že by s vodoměrem po demontáži nebylo nějak manipulováno, jak se často stává.

Mám zájem kontrolní vodoměr
Kontrolní vodoměry

Kontrolní vodoměry


QALCOSONIC F1

QALCOSONIC F1

Ultrazvukový vodoměr Qualcosonic F1 IP68 je navržen pro měření teplé i studené vody od DN15 do DN100 Měří spotřebu v bytech, tak celých budovách. Je vhodný pro kontrolní měření, či pro průmyslové využití.

  • Měření pomocí ultrazvukového principu, přesnost R250/R400
  • Vysoká přesnost
  • Široké uplatnění díky široké škále volby dimenze
  • Pro studenou i teplou vodu

Kvalitně odvedená práce je vizitkou naší společnosti