Spravedlivé
rozúčtování
tepla

Chcete mít přehled nad spravedlivém rozúčtování tepla v bytovém domě? Nelíbí se Vám platit topné náklady za sousedy? Zvolte některé z našich měřících zařízení, s možností dálkového odečtu, sběru dat, rozúčtování a zasílání chybových hlášek pomocí pochůzkového odečtu, nebo přehledné aplikace fungující na principu internetu věcí. V nabídce máme ultrazvukové kalorimetry, mechanické kalorimetry i poměrové rozdělovače topných nákladů RTN. Životnost měřidel až 16 let.
Potřebuji poradit s výběrem
Měření tepla

Ultrazvukový kalorimetr

Kalorimetr ultrazvukové konstrukce je 100% neovlivnitelný, měří průtok bez mechanických otáčivých součástí. Čidlo A vysílá zvukový signál směrem k čidlu B, které detekuje zpoždění, se kterým zvuk projde skrze kapalinu. Tím dosahuje vysoké přesnosti shodné ve všech montážních polohách. Jedná se o stanovené měřidlo, které se používá při instalacích, kdy je jednotka osazena pouze jedním vstupem a jedním výstupem topné vody. Měří množství topného média a rozdíl teplot mezi vstupem a výstupem.

Ultrazvukový kalorimetr1
KALORIMETR QALCOSONIC E3

KALORIMETR QALCOSONIC E3

QALCOSONIC E3 je určen pro komerční počítání a měření energie tepla a chladu, kde používaným topným médiem jsou voda nebo glykol. Používá se pro centrálně vytápěné objekty: obytné domy, nebo objekty zásobené. ​

 • Ultrazvukový princip měření energie
 • Stejná přesnost ve všech polohách
 • Pro bytové domy a komerční budovy
 • Měření energie tepla i chladu
 • MID DN15 – DN100

Mechanický kalorimetr

Kalorimetr standardní konstrukce. Voda protéká skrze lopatky oběžného kola, přičemž otáčky jsou přenášeny přes těsnící tlakovou desku pomocí magnetické spojky, která je odstíněna proti vnějšímu ovlivnění. Jedná se o stanovené měřidlo, které se používá při instalacích, kdy je jednotka osazena pouze jedním vstupem a jedním výstupem topné vody. Měří množství topného média a rozdíl teplot mezi vstupem a výstupem.

Mechanický kalorimetr1
BMETERS HYDROCAL M3

BMETERS HYDROCAL M3

 • HYDROCAL-M3 (kalorimetr) je kompaktní měřič tepelné energie, které měří množství energie využívané k vytápění nebo chlazení vody dodávané na jednotlivé nájemníky. ​
 • Zpracování údajů týkajících se rozdílů mezi přícházející a odcházející teplotou, i s údaji vztahujících se k objemu vody použité každým nájemníkem. ​
 • Kalorimetr umožňuje vypočítat přesné množství energie, které bylo skutečně využito. ​
 • Možnost zapojení dvou vodoměrů do integrovaného radiového modulu.

Rozdělovač topných nákladů – RTN/ITN

Indikátory topných nákladů (ITN), nebo také rozdělovače topných nákladů (RTN) se montují do objektů, které mají větší množství vstupů a výstupů topné vody do jedné jednotky. Typicky se se těmito měřidly osazují panelové, nebo činžovní domy s centrálním vytápěním.

Rozdělovač topných nákladů – RTN/ITN1
ITN – RTN B METERS

ITN – RTN B METERS

 • použití alokátoru HYDROCLIMA umožnuje určení množství tepla vyzařovaného radiátorem až do max. výkonu 12500 W.
 • provedení je v souladu s EN 834.
 • kompaktní provedení umožňuje instalaci alokátoru na jakýkoliv typ radiátoru.
 • prostřednictvím displeje lze sledovat různá data: teplota radiátoru, pokojová teplota, výrobní číslo, Informace o aktuální spotřebě tepla

Kvalitně odvedená práce je vizitkou naší společnosti