Výměna bytových vodoměrů z pohledu legislativy

Po jaké době je nutné bytové vodoměry vyměnit?

Vodoměry pro studenou vodu měly v minulosti platné ověření po dobu 6-ti let, vodoměry pro teplou užitkovou vodu měly platné ověření pouze po dobu 4 let. Od roku 2012 je doba platnosti ověření bytových vodoměrů sjednocena, a to na 5 let. Provádění ověřování, či jinak přecejchování bytových vodoměrů, a následná zpětná montáž stejného měřidla, se dnes již příliš neprovádí. V praxi se nejčastěji vodoměry vyměňují za nové, či za vodoměr repasovaný a ověřený zkušebnou. Čím dál více se prosazuje výměna za nový, a to z toho důvodu, že cenový rozdíl mezi novým a repasovaným vodoměrem není příliš veliký, výsledky měření však bývají velmi rozdílné. 

Z jakého důvodu je nutné vodoměry měnit?

Veškeré vodoměry se řídí zákonem o metrologii č. 505/90 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 345/02 Sb. Vodoměry jsou zařazeny mezi tzv. „stanovená měřidla“ s povinností každé měřidlo ověřit a s možností je používat pouze a jenom v době platnosti ověření. Po této době již není možné měření označit za spravné a má z pohledu legislativy nulovou výpovědní hodnotu. 

Kdy končí platnost ověření vodoměru a kdo může do měřidla zasahovat ?

  1. Platnost ověření vodoměrů od roku 2012 končí po 5-ti letech od jeho ověření.    
  2. Zásah do měřidla může provádět pouze akreditované pracoviště.
  3. Montáž vodoměru muže provádět pouze osoba, která je držitelem certifikace ČMI. 

Jaká je přesnost vodoměrů?

Bytový vodoměr a jeho certifikace podléhá starší normě EHS nebo novější normě MID. Ze štítku vodoměru lze mimo jiných informací zjistit, podle jaké normy byl vodoměr certifikován, v jaké montážní poloze může být instalován a jaká je jeho přesnost. Na štítku je uvedeno například H=B V=A, to znamená, že vodoměr byl certifikován podle starší normy EHS a z udájů vyplývá, že v horizontální poloze má vodoměr přesnost v metrologické třídě B, ale ve vertikální poloze pouze A. Častěji se však mužeme setkat například s označením H/V = R100/80. Zde se jedná o vodoměr certifikovaný dle nové normy MID a jeho přesnost je vyjádřena parametrem R. Z toho plyne, že vodoměr dosahuje v horizontální montážní poloze parametru R 100 a ve vertikální montážní poloze R 80.

Maximální povolené odchylky chodu vodoměrů jsou dány normami a příslušnými vyhláškami. Platí pro všechny typy vodoměrů. V rozmezí mezi maximálním (Qmax), nominálním (Qn) a přechodovým (Qt) průtokem je max. povolená odchylka měření:

  • pro vodoměry na studenou vodu +/- 2 %
  • pro vodoměry na teplou vodu +/- 3 %
  • pro minimální průtok (Qmin) je pro všechny vodoměry +/- 5 %.

Rozdělení tříd přesnosti na A, B a C, podle staré normy EHS se, jak je zmíněno výše, již nepoužívá. Nová měřidla jsou již certifikována podle aktuální normy MID a údaje přesnosti A, B nebo C na nich již budeme hledat marně. Tento údaj byl nahrazen parametrem R. Parametr R je poměrem mezi nominálním a minimálním průtokem a prakticky udává po přepočtu od jakého průtoku již vodoměr spávně měří. Pro příklad uvedeme námi nabízený vodoměr CPR-RP R200 od společnosti B-METERS. Tento vodoměr má nominální průtok Q3 = 2,5 m3/hod. Je-li tedy v horizontální poloze R 200, bude minimální průtok 2500 / 200 = 12,5 litrů / hod. Ve svislé poloze půjde o hodnotu vypočtenou jako 2500 / 100 = 25 litrů / hod.

K čemu je dobrá zpětná klapka?

Účelem zpětné klapky je zajistit, aby voda proudící rozvodem proudila jen správným směrem (od přívodu vody směrem k odběrnému místu). V domovních bytových instalacích se velmi často stává, že tlak studené vody je jiný, než tlak teplé vody. Výsledkem toho pak bývá, že se teplá voda se studenou smíchávají, nejčastiji kvůli nepříliš kvalitním směšovačům. Z tohoto důvodu standardně montujeme zpětné klapky, které se vkládají do výstupního šroubení bytových vodoměrů.  Druhou funkcí zpětných klapek je zabránění ovlivnění vodoměrů ,,zevnitř“. Jsou známy případy, kdy obyvatel bytu, ve kterém byly nainstalovány neovlivnitelné vodoměry, nechtěl začít za vodu platit a tak vymyslel systém ovlivnění, kdy vsunul potrubím drát do vodoměru, aby zastavil oběžné kolo. I tomuto zpětná klapka zabrání.