Online systém

Přehledná aplikace LORAMETR slouží pro sledování a rozúčtování spotřeby energií.Měřiče energií v sobě obsahují integrovaný rádiový modul propojený s aplikací. Vše funguje na principu internetu věcí.Aplikace sleduje průběh spotřeby a vyhodnotí chybové hlášky jako je např. únik vody, zpětný tok, stálý průtok, pokud o ovlivnění atp., a zašle upozornění... Aplikace uchovává historické záznamy spotřeby, umí provést rozúčtování vody a tepla dle platných norem ČR a SR. V aplikaci lze přidělit role správce/uživatel, umožňuje připojit kontrolní patní vodoměr pro sledování rozdílu mezi fakturačním vodárenským a podružnými bytovými měřidly. Zobrazuje grafy, umožňuje export dat do pdf a excel. Zajišťujeme vzdálenou telefonickou, nebo mailovou podporu.

Ideální nástroj pro správu vody a tepla v budovách. Pro partnery umožňujeme vložit vlastní logo společnosti a napojit aplikaci do vlastních správcovských systémů.
Online systém

Lorametr

Základní balíček START nahrazuje klasický pochůzkový systém, avšak s výhodou stálého dohledu nad měřidly. Výstupem je pak export tabulky do požadovaného formátu, nejčastěji Excel. Přístup do aplikace pro správce

Balíček COMFORT je nepatrně dražší, umožňuje však kompletní správu energií v celém domě, přehledně zobrazené grafy, okamžité odesílání chybových stavů měřidel správci, umožňuje připojit kontrolní patní vodoměr, spravovat historická data, či provádět rozúčtování celých domů jednoduše online a to s odbornou telefonickou podporou. Přístup do aplikace správce / uživatel.

Díky aplikaci získáte kompletní službu dálkového odečtu, správy dat a rozúčtování. Jako benefit, který služba přináší je informovanost o měřidlech a jejich stavu ihned.

Lorametr1

Internet věcí – chytré sítě

IMěření energií a správa dat bez nutnosti připojení k internetu. Naše společnost jde s dobou, a proto přinášíme v našich měřidlech integrované rádiové moduly pracující na principu chytrých sítí LoRa WAN nebo Narrow Band, 868 Mhz.

Tyto chytré sítě jsou přímo navržené pro odesílání malého objemu dat, jako jsou právě například stavy měřidel, a to na dlouhé vzdálenosti. Není tedy nutné budovat páteřní sítě v objektech, jak tomu bylo dříve u protokolu Mbus. Celé řešení je jednoduché a elegantní, ale hlavně cenově dostupné.

Internet věcí – chytré sítě1

Pochůzkový systém

Klasický pochůzkový systém pro odečet měřičů energie přes protokol wMbus 868 Mhz. Oproti chytrým sítím s dosahem několika kilometrů je dosah odečtové antény cca 30 metrů. Odpovídá přibližně odečtu 6-patrového domu z parkoviště/chodby. V praxi odečet funguje tak, že si uživatel koupí odečtové zařízení (anténu) připojitelnou do USB portu a pomocí SW nahraného v počítači zaznamenává data, která poté vyexportuje např. do excelu pro další zpracování. Při tomto způsobu odečtu je rovněž možné detekovat chybové stavy – ty jsou však zobrazeny až ve chvíli, kdy je samotný odečet prováděn, což například u úniku vody nemusí být dostatečně včas.

Pochůzkový systém1

Kvalitně odvedená práce je vizitkou naší společnosti