SVJ ČSL Armády Šumperk

Výměna vodoměrů a instalace kontrolního vodoměru

2019