Výměna rozvodů

Máte problémy s rozvody vody, plynu nebo kanalizací ve vašem bytovém domě? Obraťte se na profesionály. Pracovníci naší společnosti mají bohaté zkušenosti s výměnami rozvodů vody pro SVJ a BD. Používáme jen to nejkvalitnější vybavení a nejlepší materiály o čemž svědčí i nezvykle vysoká záruka 20-ti let, kterou na celé dílo poskytujeme.
Výměna rozvodů

Rozvody SV a TUV

Vzhledem k tomu, že se naše společnost také zabývá výměnami vodoměrů a měřičů tepla, procházíme velmi mnoho bytových domů. Velká část našich zákazníků jsou právě domy, kde jsme měnily vodoměry a při těchto pracích jsem havarijní stav stoupaček odhalili, avšak výbory SVJ o těchto problémech většinou dávno vědí.

Původně byly v domech rozvody SV a TUV vedeny v pozinkovaném ocelovém potrubí. V dnešní bytové zástavbě je toto potrubí většinou již vyměněno za plastové.

Nejčastěji dnes vyměňujeme plastové rozvody, které byly instalovány v 90-tých letech. Jedná se o potrubí PPR prvních generací. Velmi často vidíme zásadní chyby v instalacích, které byli způsobeny neznalostí nového typu materiálu. Pracovníci zvyklí na ,,pozink“, se často k plastovému potrubí chovali stejně jako k ocelovému potrubí, což způsobuje daleko kratší životnost celého rozvodu.

Zde máme 3 nejčastějších chyby:

Chybějící podpůrné žlaby.

Ležaté rozvody nesmí být prověšeny vlastní vahou. Z toho důvodu se zavěšují na konzole, a potrubí se ukládá do pozinkovaných žlabů, které se navzájem překrývají. Díky tomu je potrubí podepřeno po celé své délce. Ve sklepích bytových domech však často vidíme prověšené potrubí bez těchto podpůrných prvků. Díky tomu dochází k daleko rychlejší degradaci materiálu.

Špatné kotvení vertikálních rozvodů a absence kompenzátorů.

Z našich zkušeností víme, že havárie vody vzniká nejčastěji v místech kotvení potrubí ve stoupačce. Bohužel, původní montážníci velmi často využívali stejný systém kotvení jako u ocelových rozvodů, které měnili dříve. Nové potrubí přichytili mezi dva kusy pásoviny a dotáhli. Místo styku plechu s potrubím bývá často místem defektů, protože potrubí v těchto místech z důvodu teplotní roztažnosti, ,, jezdí“. Pro lepší představu napíši názorný příklad domu v Mendelově ulici v Praze, kde jsme takovéto potrubí vyměňovali. Dům měl 9 ,,stoupaček“ do 13. patra, avšak ani jeden kompenzátor. Uvažujme výšku patra 3 metry. Teplotní roztažnost materiálu PPR je 0,12mm/m při změně teploty o 1°C. Teplota TUV je vyhláškou stanovena na 50-55°C. tzn. potrubí o celkové délce 3m x13, což je 39 metrů, se roztáhne oproti pokojové instalační teplotě 20°C o celých 117mm. Takovéto roztažení způsobí pohyby v kotvení a ,,vyvlnění“  potrubí v šachtě. Správný způsob uchycení potrubí je do kovových objímek s gumovou vložkou a to systémem kluzných a pevných bodů, kdy pevné body od sebe dělí 3 patra. Mezi nimi se nachází tzv. kluzné body a kompenzační smyčka.

Chybějící izolace

Velmi často se setkáváme s tím, že na izolaci se myslelo pouze u ležatých rozvodů. Z našich zkušeností však vyplývá, že pokud je kvalitní tepelná izolace i na stoupacím potrubí, může dům ušetřit i 2000 Kč ročně za každou bytovou jednotku. Voda v rozvodech TUV, jak všichni víme, cirkuluje, aby při otevření výtokové armatury, nejpozději do 30-ti sekund, voda dosahovala teploty 50-55°C, což říká vyhláška. Pokud není potrubí dostatečně izolováno, je třeba při následném dohřevu vynaložit více energie.   

Rozvody SV a TUV1

Jak to dělá naše společnost

Horizontální rozvod standardně provádíme z materiálu Wavin ekoplastik PP-RCT EVO, v dimenzích 20-125mm, kotvení pomocí systému objímek a nosníků Walraven. Tepelná izolace Mirelon Tubex v tloušťce 6-20mm. Potrubí vždy vkládáme do pozinkovaných žlabů. Na hlavní uzávěry používáme ventily Italského výrobce Giacomini, pod vertikálním vedením také Giacomini, mosazné, kulové, pákové s vypouštěním a šroubením pro snadnou výměnu bez svařování.

Pro vertikální rozvod používáme také materiál Wavin ekoplastik PP-RCT EVO, každé 3. patro vytváříme tzv. pevné body, na ostatních patrech body kluzné. Vždy mezi pevnými body jsou umístěny kompenzační smyčky. Pokud je omezený prostor pro vedení potrubí, a umístění kompenzačních prvků by bylo z prostorových důvodů náročné, používáme vícevrstvé potrubí Wavin ekoplastik Fiber Basalt plus s podstatně nižší teplotní roztažností. V dimenzích 20-50mm, kotvení pomocí systému objímek a nosníků Walraven. Tepelná izolace Mirelon Tubex v tloušťce 6-15mm. Bytové uzávěry IVR 1/2'' mosazné, kulové, pákové.

Zapravení prostupů zdivem provádíme standardně PU nízkoroztažnou pěnou a sádrovou omítkou do tloušťky 5cm. Prostupy mezi patry vertikálního vedení utěsněno protipožární PU pěnou.Při nevyhnutelném zvětšení revizního otvoru používáme revizní dvířka HACO 600x400mm.Úklid provádíme standardně - průmyslovým vysavačem a zajistíme odvoz veškerých odpadů spojených s montáží.

Jak to dělá naše společnost1

Kanalizační potrubí

Provádíme výměny kanalizačního potrubí jak v panelových, tak i zděných bytových domech. Nahrazujeme staré litinové, osinkocementové či již nefunkční HT potrubí.

Zákazník má na výběr ze dvou variant, standardní HT potrubí, či pokročilejší protihlukové. Pro variantu protihlukového potrubí využíváme systém osvědčeného výrobce kanalizace, Švýcarské značky Geberit.

Kanalizační potrubí1

Plynové potrubí

Provádíme výměny plynových rozvodů v bytových domech, kde nahrazujeme nevyhovující potrubí novým. Pro tyto výměny požíváme systém lídra v oblasti lisovaných rozvodů, německé společnosti Viega. Na veškeré práce provedeme revize.

Plynové potrubí1

Požární rozvod

Provádíme výměny zkorodovaných rozvodů požární vody. Jako náhradu využíváme systém prémiového německého výrobce Viega, s lisovanými spoji, který zaručuje vysokou životnost a kvalitu spojů.

Požární rozvod1

Kvalitně odvedená práce je vizitkou naší společnosti